Ledig stilling

Med sine over 275 arbeidsplasser, er Norsk Stein en stor og viktig arbeidsplass i Rogaland. Vi inngår i mange menneskers daglige liv og virke; både som arbeidsgiver og som samfunnsaktør. 

Hos Norsk Stein trenger vi kreative, motiverte og kompetente medarbeidere i lang tid framover. Vi kan tilby stillinger i de fleste fagkategorier; både tekniske og administrative.

Velferdsordninger

 •  Gode personalforsikringer: Norsk Stein har personalforsikringer som er langt bedre enn det som er lovpålagt for våre ansatte.
 •  Sykepenger: De ansette mottar lønn fra arbeidsgiver ut over arbeidsgiverperioden.
 •  AFP-bedrift: Avtalefestet pensjon er en tariffbasert pensjonsordning. Det vil si at AFP er en pensjonsordning som bare omfatter de som jobber i bedrifter med tariffavtaler der AFP inngår, noe Norsk Stein har.
 •  God pensjonsordning (Storebrand): En viktig del av personal-godene i Norsk Stein er pensjonsordningen. Hos Norsk Stein har vi  innskuddspensjonsordning på 5,2 %, som er bedre enn minstekravet.
 •  Velferdstiltak: Egenandel på kr. 100,- pr. mnd. Dersom du ønsker å være med på sosiale arrangement som Velferden arrangerer.
 •  Kantineordning: God mat i felles kantine med salatbar, fersk og godt pålegg og brød, og varmrett på fredagene.
 •  Tilbud om pendlerrom / husrom på Jelsa for dem som har mer enn 60 minutter reisevei fra Norsk Stein til hjemmet. 
 • Refusjon av egentrening under følgende forutsetning:
  • Dokumentert aktivitet fra 25 til 44 ganger, inntil 2500,- per år.
  • Dokumentert aktivitet fra 45 ganger og mer,  maks 5 000,- per år.