Norsk Stein Dirdal-bruddet har vært drevet siden 1973, og tar ut mellom 600 og 900.000 tonn gneis / granitt i året.  

Antatt mengde ressurser som er igjen i Dirdal-bruddet pr april 2021: 14 millioner tonn.

Vi leverer primært til offshore-næringen.