Velkommen til å bygge fremtiden sammen med oss.

Vi utvinner, produserer og selger steinprodukter som danner grunnlinjen i et moderne samfunn, med et stort fokus på bærekraft og sikkerhet. Selskapets videreutvikling avhenger av og bygger på våre engasjerte, kompetente og motiverte medarbeidere som hver eneste dag bidrar med kunnskap og kreativitet. Kanskje finner du dine fremtidige utfordringer her hos oss? 

Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe hos Norsk Stein, og hvordan du kommer i kontakt med oss. 

 

Ledig stilling

Lærlinger

Kontaktperson

Anne Tjordal

HR-generalist

Om Norsk Stein

Viktig for oss

Lokasjoner

Mer info ved å klikke på pinnene

Norsk Stein sponser lokalmiljøet

Norsk Stein prioriterer i all hovedsak å støtte lag og organisasjoner som driver med idrett/aktiviteter for barn og ungdom i lokalmiljøet i Suldal og omegn. Formålet er at støtten skal bidra til fellesskapet.

Norsk Stein sponser ikke privatpersoner.

Vi har tidligere støttet blant annet følgende: 

 • Idrettslag,
 • skolebokens trafikk-kalender (lokalskole)
 • Røde Kors
 • Ballbinge Jøsenfjorden
 • Arbeidsklær til elever ved Sauda vgs. bygg og anleggsteknikk
 • Veldedighet til lokale klasser
 • Julelys i Sand sentrum
 • Ryfylkedagene
 • Jordbærfestivalen
 • Refleksvester til alle barneskolene i kommunen
 • 4H
 • Korps
 • Ungdomslag –sponsing av lydanlegg
 • Skoledagboken muligheter 

 

Vil du søke om sponsor-midler fra oss ? 

Klikk på linken under og fyll ut skjemaet. 

Klikk & Søk om sponsormidler

Dokumentsøk

Planprogram reguleringsplan.pdf

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

Varslingskart

 • PDF,
Last ned

NIVA-rapport om Oppfølgende undersøkelse av bløtbunnsfauna og sedimenter i Sandsfjorden i 2022

 • PDF,
 • Norsk

Last ned

HMS

Yrkesmessig helhet og sikkerhet er kjerneverdier i vårt selskap, og er en integrert del av vår virksomhet. Vi er overbevist om at skader, yrkessykdommer og sykdommer kan forebygges. 
Vi prøver å minimere risikoen for våre ansatte, kontraktører og tredjeparter ved å forfølge målet om null skader.

For å kontinuerlig forbedre ytelsesevnen, administrerer vi helse og sikkerhet gjennom egnede ledelsessystemer. 

Nøkkelementene er:

 •    Etablering av klare objektiver og tilsvarende handlingsplaner.
•    Å tilby trygge og sunne arbeidsplasser, trygt utstyr og trygge arbeidsprosedyrer og praksis basert på den gjeldende og regelmessige gjennomgåtte risikovurderingen.
•    Opplæring av ansatte i helse- og sikkerhetsspørsmål som påvirker deres arbeid for å sikre at de har den riktige kompetansen til å gjøre sine oppgaver trygt.
•    Inspeksjon og gjennomgang av arbeidsområder og -praksis regelmessig for å sikre samsvar med interne og eksterne krav.
•    Overvåke og analysere helse- og sikkerhetsutviklingen og prosessene mot kravene.
•    Gi veiledning og instruksjoner om håndtering av produktene våre i samsvar med gjeldende lover.

Sikkerhetskurs

Hos oss står vår HMS-opplæring sentralt. Alle som jobber i eller for Norsk Stein skal ha gjennomgått og bestått vårt sikkerhetskurs.


I tillegg tilbyr Norsk Stein en rekke kurs gjennom bedriftsintern opplæring.

Personlig verneutstyr

I Norsk Stein stiller vi strenge krav til personlig verneutstyr. I våre anlegg er det krav til bruk av hjelm, vernebriller, synlighetstøy, vernesko og hansker. Enkelte arbeidsoperasjoner krever verneutstyr utover dette. 

 • Besøkende skal minimum bære hjelm, vernebriller, vernesko og synlighetstøy (minimum vest klasse 2) på overkroppen.
 • Besøkende skal følges av Norsk Steins personell
Sikkerhetsuke

Som ledd i vårt systematiske arbeid med en sikrere arbeidsplass, arrangeres det en årlig sikkerhetsuke (over fem uker for å dekke alle skift).
Målet med sikkerhetsuken er å sette søkelyset på aktuelle utfordringer, og at ledelsen får anledning til å kommunisere hvilke prioriteringer som gjelder. 

Kontakt

Stian Johansen

HMS-leder

Nyheter

Nyhetsarkiv Norsk Stein