Norsk Stein

Stein inngår i nesten alt vi omgir oss med til daglig. Det er utenkelig for et moderne samfunn å klare seg uten byggeråstoff til veier, toglinjer og broer. 
Norsk Stein ble stiftet i 1987, vi er totalt 275 ansatte, og produserer i dag i overkant av 15 millioner tonn tilslagsmaterialer til det europeiske markedet. Vi er en av landets ledende produsenter av pukk- og steinmaterialer, og eies i fellesskap av de tyske selskapene Heidelberg Materials og Mibau Stema.  

Norsk Stein produserer ved fire avdelinger i Norge: Jelsa, Tau og Dirdal i Rogaland, og ved Larvik i Vestfold. Norsk Stein Jelsa i Rogaland er Europas største pukkverk.

Miljø og bærekraft

Les om Miljø og bærekraft

Jobb & Samfunn

Jobb & Samfunn

Nytt fra Norsk Stein