Våre lokasjoner

Vi produserer tilslag av høyeste kvalitet med moderne teknologi ved våre steinbrudd i Jelsa, Tau, Dirdal og Larvik.

Det produseres i forskjellige fraksjoner til de aktuelle bruksområdene fra våre store ressurser av granodioritt, kvarts dioritt, syenitt, granitt og gneis.

Jelsa  |  Tau  |  Dirdal  |  Larvik

Norsk Stein Jelsa

Jelsa

Norsk Stein Jelsa er Europas største pukkverk med en årlig produksjon opp mot 12 millioner tonn stein.

Vi har over 200 faste ansatte ved vårt anlegg samt flere enn 20 lærlinger, traineer og YSK-elever. Medregnet underleverandører, entreprenører og innleie har totalt 336 personer sin arbeidsplass på Norsk Stein Jelsa.

Organisasjonen består av flere avdelinger, brudd, drift, ferdigvare, elektro, vedlikehold og en administrasjonsdel som inkluderer økonomi, HR, Agent og ledelse

Produksjonen på Norsk Stein Jelsa er en prosess som foregår i flere steg, og involverer over 160 personer. I eksisterende steinbrudd er det nå mulig å ta ut ytterligere 150 millioner tonn. Et nytt uttaksområde er under planlegging, og samlet ressurs i det området er over 1.000 millioner tonn. 

Første steg i prosessen er boring og sprenging...

... av fast fjell. Dette arbeidet utføres av Norsk Stein sin bergsprengergruppe. Bergsprengergruppen har et tett samarbeid med entreprenører som leverer

tjenester innen boring og levering av sprengstoff. Salvene som skytes er i størrelsesorden 50 000 – 350 000 tonn stein, og det skytes vanligvis en til to salver i uken.

Dette arbeidet utføres på dagtid i ukedagene.

s

 

 

 

 

Neste steg i prosessen er klargjøring av...

...salver for opplasting og transport til knuser. Dette arbeidet utføres av logistikk-gruppen med døgndrift. Produksjonen foregår på dag-, ettermiddag-, og nattskift. Arbeidet med transport til knuser involverer vanning av steinrøys for støvdemping, pigging av steinblokker, vedlikehold av veier i dagbruddet og rensk av pallkanter. Når sprengte salver er klargjort blir de lastet opp med to hjullaster på ca. 110 tonn og en gravemaskin på ca. 100 tonn. Massene transporteres med fem dumpere til en grovknuser. Hver dumper har en lastevekt på ca.100 tonn. Dette gir Norsk Stein Jelsa en produksjonskapasitet opp mot 3000 tonn stein i timen fra dagbruddet via grovknuseren.

 

 

 

Når steinmassene er gjennom grovknuseren...

…går de videre i prosessanlegget. Her gjennomgår massene den første sikteprosessen, og ulike fraksjoner blir sortert ut til videre prosessering (knusing, sikting og vasking) eller som ferdig produkt.

Når produktene skal til kundene våre...

… blir de håndtert av vår ferdigvareavdeling. De har ansvaret for at rett produkt og mengde blir lastet på båtene for videre transport. Ferdigvareavdelingen opererer et transportsystem med transportører som ligger i kulverter under ferdigvareområdet. Under lagerhaugene er det luker som åpnes slik at forskjellige fraksjoner kan tappes ned på transportørene. I tillegg brukes hjullastere for å hjelpe til med tilførsel av masser til luker. Massene blir av transportørene fraktet til to skipsutlastere som fyller båtene med forespurt produkt. 

Norsk Stein sine produkter er CE-merket og kvalitetskontroll er en viktig del av prosessen i forskjellige stadier i prosessen. Vi tar prøver i produksjon og under båtlasting. De fleste prøvene blir tatt av automatiske prøvetakere. Vårt eget og godt utstyrt Laboratoriet analyser prøvene på geometriske egenskaper som kornstørrelsesfordeling og kornform. Det blir også tatt prøver av eksterne laboratorier for analyse av andre produktegenskaper, for eksempel kjemiske, fysiske og mekaniske egenskaper

Vårt Laboratorium har nylig tatt i bruk det helautomatiske Robot Laboratoriet, som er en innovativ utvikling i samarbeid med det New-Zealandske firmaet Rocklabs. Vi sikrer dermed et høyt nivå av kvalitetskontroll. Robot Lab er integrert med vårt produksjonssystem og blir i neste fase integrert med vårt Laboratoriesystem. Dette betyr at kundene våre får viktig produktdokumentasjon og kvalitetsanalyser raskt etter levering.

Lokasjon

Mer info ved å klikke på pinnene

Environmental Product Declaration (EPD) Jelsa

Vi har laget EPDer for våre produkter fra Norsk Steins brudd. De kan lastes ned som pdf (til høyre) eller fra EPD Norge. 

Norsk Stein Tau

Tau

Norsk Stein Tau er det tredje største steinbruddet i Norge og produserte i 2020 hele 3,150 millioner tonn. Omlag 40 % av produksjonen blir eksportert. Vi er70 ansatte samt fire lærlinger i dette bruddet.

Kvartsdioritt
Bergarten i Tau er kvartsdioritt som er en spesielt hard stein. Den kjennetegnes av den grønnaktige, skimrende fargen. På grunn av de gode egenskapene ved bergarten brukes materialet som produseres på Tau hovedsaklig i asfalt, da den har en veldig god kvalitet, og markedsføres under navnet "Dura-Splitt". Den er også godt egnet som jernbanepukk.

Den samlede forekomsten er anslått til 145 millioner tonn, der det allerede finnes uttaksrettigheter for 55 millioner tonn.

 

Lokasjon

Mer info ved å klikke på pinnene

Environmental Product Declaration (EPD) Tau

Vi har laget EPDer for våre produkter fra Norsk Steins brudd. De kan lastes ned som pdf (til høyre) eller fra EPD Norge. 

Norsk Stein Dirdal

Dirdal

Norsk Stein Dirdal ligger i Gjesdal kommune, ca 50 km fra Stavanger. Det har blitt tatt ut stein her siden 1976, og vi produserer årlig mellom 600 000 og 900 000 tonn. Det vil si at vi produserer ca. 450 tonn stein i timen. 

Gneis / granitt

Hovedproduktet i Dirdal er 3``- 9`` stein av typen gneis / granitt til bruk offshore. Vi produserer også mye 0 - 32 mm grus til veiformål.  

Maskinparken vår består per i dag av to 50 tonns hjullastere, tre 30-tonns hjullastere, en 40-tonns gravemaskin og en 30 tonns gravemaskin. Transportveien for lastebiler på vei til bruddet er 2,3 km.

Vi har utlasterkapasitet på 3800 tonn, og det hele går på to transportbånd. 95% av alt salget vårt går via båt. 

Vi er i dag 13 fast ansatte og en lærling.

Antatt mengde ressurser som er igjen i Dirdal-bruddet pr april 2021: 14 millioner tonn. 

 

Om våre produkter

Lokasjon

Mer info ved å klikke på pinnene

Environmental Product Declaration (EPD) Dirdal

Vi har laget EPDer for våre produkter fra Norsk Steins brudd. De kan lastes ned som pdf (til høyre) eller fra EPD-Norge.

Norsk Stein Larvik

Larvik

Norsk Stein Larvik produserer stein til bygging i vann. Her har det i over 100 år vært drevet steinbrudd med uttak av Larvikitt, Norges nasjonalbergart.

Da en liten del av produksjonen kan brukes til natursteinformål som fasestein, benkeplater etc., benytter Norsk Stein restmasser av dette til produksjon av blokker  til konstruksjoner i vann, for eksempel som erosjonsbeskyttelse. Disse blokkene fraktes med lektere med opptil 25 000 tonn kapasitet fra våre kai i Svartebukt. Blokkene produseres i størrelser opptil 30 tonn – i enkelte tilfeller også 50 tonn – med de høyeste kvalitetskravene i henhold til DIN EN 13383-1.

Norsk Stein Larvik har et eget nettsted som melder når skip eller lektere ankommer.

 

Om våre produkter

Lokasjon

Mer info ved å klikke på pinnene