Lærlinger

Med sine over 275 arbeidsplasser, er Norsk Stein en stor og viktig arbeidsplass i Rogaland. Vi inngår i mange menneskers daglige liv og virke; både som arbeidsgiver og som samfunnsaktør.

Veien til fagbrevet

For å bli fagarbeider, må du ha fagbrev. Norsk Stein kan sikre de en solid yrkesutdanning som fører deg helt frem til fagbrevet. Som lærling får du også lønn i opplæringsperioden.

Vi er godkjent som lærlingbedrift i seks fag:

  • Anleggsmaskinfører
  • Anleggsmaskinmekaniker
  • Industrimekaniker
  • Kjemiprosess og laboratorie 
  • Fjell og Bergverk
  • Elektriker/automasjon

Lærlinglønn

Norsk Steins lærlingstige (lønnsstige) ligger 10 % høyere enn det som Overenskomsten for bergindustrien sier. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon.

Norsk Stein tar inn YSK-elever. YSK står for Yrkes- og studiekompetanse, og er et utdanningsløp på 4 år der du får ønsket fagbrev og studiespesialisering med fordyping i matematikk, fysikk og kjemi som kvalifiserer for videre ingeniørstudium. YSK er en alternativ studieretning i videregående skole som gir full studiekompetanse og fagbrev.

Anne Tjordal

HR-generalist