Lærlinger

Med sine over 275 arbeidsplasser, er Norsk Stein en stor og viktig arbeidsplass i Rogaland. Vi inngår i mange menneskers daglige liv og virke; både som arbeidsgiver og som samfunnsaktør.

Veien til fagbrevet

For å bli fagarbeider, må du ha fagbrev. Norsk Stein kan sikre de en solid yrkesutdanning som fører deg helt frem til fagbrevet. Som lærling får du også lønn i opplæringsperioden.

Vi er godkjent som lærlingbedrift i sju fag:

  • Anleggsmaskinførar
  • Anleggsmaskinmekanikar
  • Industrimekanikar
  • Kjemi og Prosess 
  • Fjell og Bergverk
  • Elektrikar/automasjon
  • Laboratoriefaget

Lærlinglønn

Norsk Steins lærlingstige (lønnsstige) ligger 5 % høyere enn det som Overenskomsten for bergindustrien sier. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon.

Norsk Stein tar inn YSK-elever. YSK står for Yrkes- og studiekompetanse, og er et utdanningsløp på 4 år der du får ønsket fagbrev og studiespesialisering med fordyping i matematikk, fysikk og kjemi som kvalifiserer for videre ingeniørstudium. YSK er en alternativ studieretning i videregåande skole som gir full studiekompetanse og fagbrev.

Filmer

Vi har laget en serie filmer som beskriver arbeidsoppgavene til de ulike lærlingene våre. 

Først ut er Industrimekaniker: 

 

Deretter følger en film om Elektrikerfaget!

Anleggsmaskinmekanikerne må med! 

Fjell- og bergverksfolket er viktige for Norsk Steins virksomhet! 

Anleggsmaskinførerne frakter 36000 tonn stein hver dag! 

Og siste, men ikke minst: Kjemiprosess som medfører full kontroll på alle prosesser

Anne Tjordal

HR-generalist