Ferdigvareavdelingen

Ferdigvareavdelingen har 33 faste stillinger: Vi er 30 operatører på såkalt 5-skift, 1 operatør på dagtid og 2 stillinger i administrasjonen.

På Jelsa jobber operatørene i FEV i en 5-skiftsordning 24\7. Hvert skift består av 6 personer hvorav 1 er skiftformann. Hovedarbeidsoppgaver er maskinkjøring, være operatør på skipsutlasterne og ha driftsansvar med 1. linje\forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr inkludert reingjøring av lasteanlegg.I tillegg drives utstrakt kvalitetskontroll av ferdigvarene og anleggene er utstyrt med automatiske prøvetakere. 

ISPS-rapportering og adgangskontroll til skip og kaianlegg hører med til arbeidsoppgavene.Formenn har i tillegg til nevnte oppgaver rapportering og kontroll\planleggingsoppgaver i den daglige drift, og da spesielt i helger\natt i samarbeid med skipsagent. 
Avdelingen har jobbet mye med digitalisering, og bruker bla annet apper som Check Proof til rapportering i den daglige drift.   

Hvert år håndterer avdelingen omlag 850 skipsanløp,  og over 11 millioner tonn ferdigprodusert masse.