Åpent møte 17.10.2023

I forbindelse med høring av planprogrammet inviterer Norsk Stein og WindWorks Jelsa til åpent møte 17.10.2023 kl 18.00 på Jelsa Bygdahus, Jelsavågvegen 3, 4234 Jelsa.

Agenda:

  • Norsk Stein vil informere fra klokken 18.00 med påfølgende runde med spørsmål og innspill frem til 19.00.
  • Det blir så en 30 minutters pause
  • WindWorks Jelsa starter 19.30.

Det vil bli servering av kaffe og noe å bite i.

 

Er du forhindet til å delta fysisk på møtet legger vi opp til digital deltagelse via Teams.

Send en e-post til post@norsk-stein.no om du ønsker å delta digitalt. Emne: Digital deltakelse 17.10.2023

Skriv inn e-postadresse du ønsker å bli innkalt til møte på.

Frist for å sikre at du blir innkalt til møtet er 16.10.2023 klokken 23.59.

 

Med vennlig hilsen,

Norsk Stein AS
Jelsavegen 512
4234 Jelsa, Norway
post@norsk-stein.no