Viktig for oss

Visjon:  
Vi foredler grunnfjellet med kunnskap og erfaring til et produkt vi er stolte av.

Policy: 

Norsk Stein AS er et produksjonsorientert selskap som legger vekt på høy effektivitet, kvalitet og overbevisende leveringsevne.

Marked:

Norsk Stein AS leverer sine produkter til de ulike markeder gjennom sine eiere.

Produkter:

Norsk Stein AS sine produkter er de som naturlig fremkommer ved nedknusing av fjell. Produktene leveres i de fraksjoner og til den kvalitet som markedet etterspør.

Miljø:

Norsk Stein AS er sitt miljømessige ansvar bevisst, og arbeider konsekvent å forbedre seg på dette området.

Ansatte:

Norsk Stein AS skal være en sikker, attraktiv og trivelig arbeidsplass for sine ansatte.

Eiere:

Norsk Stein AS skal være et lønnsomt selskap med god soliditet som gir eierne en konkurransedyktig avkastning på investert kapital.