Vedlikehold

Vedlikeholdsavdelingen har som funksjon å sikre at utstyr og maskiner er operasjonelle, i tillegg til å stå for drift av lager og innkjøp.

Avdelingen består av 45 ansatte, 6 lærlinger, en YSK-elev og er delt inn i følgende grupper:
 
Planleggere og Innkjøp
Er støttefunksjon til de andre gruppene. Planlegger jobber, finner løsninger og kjøper inn deler
 
Rullende Maskiner (RUL)
Utfører vedlikehold på kjøretøy og rullende/beltende maskiner
 
Faste Installasjoner (FAS)
Utfører mekanisk vedlikehold på prosessutstyr og bygninger
 
Inspeksjon (INS)
Utfører service og inspeksjon på prosessutstyr
 
Lager (LAG)
Drifter lager og lagerorganiseringen. Vareleveranser og innkjøp av deler
 
 Målsetninger:
•    Optimal planlegging og tilrettelegging av vedlikeholdsarbeid.
•    Høyt sikkerhetsnivå og kvalitet på det utførende arbeidet.
•    Kostnadsoptimalisert og effektivt vedlikehold.
•    Godt arbeidsmiljø.
•    Godt samarbeid i avdelingen og med andre avdelinger.
 

Tor Helge Hilmarsen

Daglig Leder Jelsa