Om Norsk Stein

Stein inngår i nesten alt vi omgir oss med til daglig. Det er utenkelig for et moderne samfunn å klare seg uten byggeråstoff til veier, toglinjer og broer

Norsk Stein ble stiftet i 1987, vi er totalt 275 ansatte, og produserer i dag i overkant av 15 millioner tonn høykvalitets tilslagsmaterialer til det europeiske markedet.

Behovet for byggeråstoff er stadig økende og Norsk Stein deltar i fremtidsrettet forskning og utvikling, blant annet påfor å produsere gode erstatninger for natursand som er en ikke-fornybar og begrenset ressurs.

Det er vår jobb å sørge for at steinen tas ut av naturen på en mest mulig skånsom måte. Sentrale temaer for Norsk Stein når det gjelder bærekraft er god ressursutnyttelse og god bruk av overskuddsmasser, utslipp av støv og støy, samt å redusere våre klimagassutslipp – som særlig kommer fra transport. I tillegg er godt naboskap og gode rutiner for helse og sikkerhet hos de ansatte avgjørende for vår eksistens

Vi er en av landets ledende produsenter av pukk- og steinmaterialer, og eies i fellesskap av de tyske selskapene Heidelberg Materials og Mibau Stema.  

Norsk Stein produserer ved fire avdelinger i Norge: Jelsa, Tau og Dirdal i Rogaland, og ved Larvik i Vestfold. Norsk Stein Jelsa i Rogaland er Europas største pukkverk.