Lekkasje registert hos Norsk Stein

Norsk Stein registrert en lekkasje i siltgardinen fredag den 05.11.2021.

Innenfor saltgardinen deponeres 0/2mm fraksjon med stein. Foreløpig undersøkelser peker mot at det er mer bevegelse i siltgardinen pga. at vektene i bunn ikke fungerer som optimalt. 

Denne hendelsen har medført spredning av suspendert stoff fra området vårt.Norsk Stein har allerede stoppet deponeringen, og prosessen med å utbedre lekkasjen i saltgardinen er iverksatt,  i tillegg vil vannprøver bli tatt, og det er foretatt inspeksjoner av nærområdet.

-Dette ble oppdaget den 5.november, og vi iverksatte straks tiltak.  Nå fremover vil vi vil jobbe med løsninger på kort og lang sikt for å forhindre at det skal være noen videre utslipp.
Mandag 08.11. vil det komme dykkere for å kartlegge tilstand på gardinen, som vil gi oss bedre oversikt,  sier Tor Helge Hilmarsen, Daglig leder hos Norsk Stein på Jelsa. 
 
Norsk Stein har også rutinemessig kontaktet statsforvalteren om saken.

Tor Helge Hilmarsen

Daglig Leder Jelsa