Elektro-/ automasjonsavdeling

Elektro og automasjonsavdelinga på Jelsa består av personell med god kompetanse innenfor sine fagfelt.
Anleggene har relativ høy grad av automatisering, og det er behov for kontinuerlig drift og vedlikehold av anlegg. Hovedsakelig utføres all drift og videreutvikling av styringssystemer i egen regi. Saman med vedlikeholdsavdelinga har elektro, ansvar for at produksjonsanlegga får det nødvendige vedlikehold slik at driftsavdelinga kan kjøre produksjon i henhold til gjeldende produksjonsplaner.

Forbedringer

En viktig del av jobben er å ha fokus på forbedringsarbeid.  Vi ser alltid etter om det er mulighet for ombygginger eller endringer som kan medføre redusert vedlikehold og mindre stopptid på anlegg. Vedlikeholdsarbeid foregår på planlagte stoppdager på dagtid. Elektroavdelinga har vaktordning slik at det er ressurser tilgjengelig 24/7 dersom det eventuelt skulle bli produksjonsstans.

Lærlinger

Norsk Stein Jelsa ser viktigheten av å bidra som opplæringsbedrift, og Elektroavdelingen har 1-2 lærlinger som etter endt læretid går opp til fagbrev som elektriker/ industrielektriker.


 

Tor Helge Hilmarsen

Daglig Leder Jelsa