Driftsavdelingen

Driftsavdelingen har ansvar for å produsere rett mengde materialer med korrekt, høy kvalitet i henhold til oppsatte produksjonsplaner.

Ansvarsområdet er forholdsvis omfattende, og starter der materialet blir tippet inn i grovknuseren, prosesseres i knuse- og sikte-anlegga, og transportert fram til ferdigvarelager-lokasjoner. Anleggene har høy grad av moderne automasjon, og digitale plattformer er til god hjelp for operatører og planleggere.

Driftsavdelingen har 26 faste stillinger, tre YSK elever og tre lærlinger i Kjemi-/prosessfag. Avdelingen jobber kontinuerlig for å opprettholde forutsigbar produksjon, med fokus på optimalisering og forebyggende vedlikehold. 

Hvem gjør hva ?

Driftsavdelingen har 15 stillinger i 5-skiftrotasjon for å opprettholde heilkontinuerlig drift; resterende mannskaper jobber dagtid.
Et skift-lag består av to kontrollromsoperatører som koordinerer mannskaper og verk, samt en operatør som utfører inspeksjonsrunder, rapporterer feil og mangler digitalt direkte inn i vedlikeholds-program, og utfører forefallende oppgaver ute i produksjonsanlegga.

Dagtid-gjengen utfører inspeksjon og vedlikehold av siktemedia samt renhold i produksjonsbygninger.

Laboranter tar regelmessig ut materialprøver ute i produksjonslinjen for analyserer, samt testing og dokumentasjon av båtprøver. Det utføres fortløpende kvalitetskontroll av produktene i vårt manuelle og helautomatiske laboratorium.

Formenn analyserer, planlegger og koordinerer produksjonsrelaterte aktiviteter.
 

Tor Helge Hilmarsen

Daglig Leder Jelsa