Bruddavdelingen

Bruddavdelingens hovedoppgave er å forsyne prosessanlegget med steinmasser.

Fast fjell bores, sprenges og transporteres til en grovknuser som første steg i prosesslinjen. I tillegg har avdelingen ansvar for bygging av anleggsveier, støvdemping i dagbruddet og andre arbeidsoppgaver som krever anleggsmaskiner. 

Avdelingen består av 61 ansatte, 3 lærlinger og 1 trainee, og er delt inn i følgende underavdelinger:

  • Bergsprengergruppen

Bergsprengergruppen utfører lading, kobling og sprenging av salver. Avdelingen har et tett samarbeid med entreprenører som utfører tjenester innen boring og levering av sprengstoff. Gruppen består primært av bergsprengere, bergsprengningsledere og personell under opplæring. 

  • Logistikkgruppen

Logistikkgruppen består av anleggsmaskinførere som jobber i en 5-skift rotasjon. Hovedoppgaven er å laste opp steinmasser og transportere den til grovknuseren i dagbruddet. I tillegg er det personale i logistikkgruppen på alle skift som tilhører en servicegruppe. Denne enheten har som oppgave å koordinere og utføre vedlikehold av infrastruktur (veier, kommer, grøfter, sikringsvoller, mm), rensking av pallkant, støvdemping i brudd og på industriområdet, fylle diesel på anleggsmaskiner og annet nødvendig maskinarbeid i dagbruddet.

Maskiner som benyttes i logistikkgruppen er gravemaskiner i størrelsesorden 20 til 100 tonn, hjullastere på 110 tonn, dumpere på 100 tonn, veihøvel og dieselbil.

Tor Helge Hilmarsen

Daglig Leder Jelsa

Lokasjon

Mer info ved å klikke på pinnene