Branntilløp hos Norsk Stein på Jelsa

Søndag kveld 26.desember ble det oppdaget en brann på et transportbånd hos Norsk Stein på Jelsa. Det ble umiddelbart iverksatt alarmprosedyrer hvor industrivern og lokalt nødetater ble kontaktet.

Brannen som ble oppdaget var på et transportbånd tilknyttet offshore-materialer. Norsk Stein hadde flere ansatte på jobb, og de tre ansatte som var først på stedet ble i etterkant sendt til legevakten for en sjekk for sikkerhets skyld, da det tidvis var sterk røykutvikling på transportbåndet.

Daglig leder ved Norsk Stein Jelsa, Tor Helge Hilmarsen er først og fremst glad for at de ansatte ser ut til å komme helt uskadet fra hendelsen.
-Det viktigste for oss er å følge opp de som har vært involvert i hendelsen. Å sikre at deres helse blir ivaretatt. Deretter vil vi i etterkant gjennomføre interne undersøkelser for å finne årsak til brannen. Funnene vil vi videre bruke for å gjøre tiltak og utbedringer slik at vi kan forhindre lignende hendelser i fremtiden, og sikre anlegget vårt.

Berømmer ansatte og lokale nødetater

Hilmarsen berømmer de ansatte på jobb denne kvelden.  
-Når brannen ble oppdaget fulgte de gjeldende alarmprosedyrer. Industrivernet var raskt på plass og de vurderte situasjonen godt gjennom hele forløpet og tok riktige beslutninger. Fra brannen først ble oppdaget til første bil fra brannvesenet var til stede gikk det om lag 12 minutter, og brannen ble raskt og kontrollert slukket. Vi ønsker å takke alle som bisto med hjelpen, sier Hilmarsen.

Uklart skadeomfang

Norsk Stein har ikke fått en fullstendig oversikt over skadeomfanget.
-Vi ser at det er noen materielle skader, og det er en del som må erstattes, men det ser ikke ut til at det vil dramatisk påvirke driften, avslutter Hilmarsen.

Tor Helge Hilmarsen

Daglig Leder Jelsa